చైనా టార్క్ కన్వర్షన్ చార్ట్ ఫ్యాక్టరీ మరియు సరఫరాదారులు | ట్విర్ల్

యూనిట్

gf.cm

kgf.cm

ఎన్.ఎమ్

mN.m

N.cm.

lb.in.

oz.in

gf.cm

1

0.001

0.000098

0.098

0.0098

0.000868

0.013889

kgf.cm

1000

1

0.098

98

9.8

0.868

13.889

ఎన్.ఎమ్

10200

10.2

1

1000

100

8.85

141.64

mN.m

10.2

0.0102

0.001

1

0.1

0.00885

0.142

N.cm.

102

0.102

0.01

10

1

0.0885

1.42

lb.in.

1152

1.152

0.113

113

11.3

1

16

oz.in

72

0.072

0.00706

7.06

0.706

0.0625

1


పోస్ట్ సమయం: జూలై -14-2020